Уміння швидко реагувати в умовах надзвичайних ситуацій або ситуацій, що виходять з під-контролю дуже важливо в наш час. Тут має бути чіткість та скоорденованість дій, здатність адекватно оцінити обставини. Для збереження людського життя і здоров’я, зменшення чисельності загиблих виникає необхідність теоретичної підготовки та оволодіння практичними навичками з надання першої медичної допомоги, навичками правильної поведінки в надзвичайних умовах(пожежа, землетрус, дії на воді, дії в зоні підвищеної радіаційної та хімічної небезпеки)

Особливо актуальним є проведення такої підготовки серед дітей та підлітків –  особливо вразливої соціальної групи.

Головна мета створення гуртка – засвоєння базових знань та набуття досвіду щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій та знань і навичок щодо їх попередження.

Гуртки рятувальної справи